Kurs Zadania do wykonania przeznaczony jest dla nauczycieli ZSLiT. W kursie tym umieszczana będą bieżące zadania jakie spoczywają na nauczycielach jak i wychowawcach.

Kurs Komunikaty przeznaczony jest dla nauczycieli ZSLiT. W kursie tym umieszczana będą bieżące komunikaty objęte tematyką:

Organizacja roku szkolnego

Aktualności

Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych

Analizator matur

Kurs Dokumenty przeznaczony jest dla nauczycieli ZSLiT. W kursie znajdują się dokumenty, procedury, instrukcje niezbędne do pracy każdego nauczyciela. Kurs obejmuje tematy takie jak:

Bieżące zarządzenia i komunikaty

Dokumenty- Druki,ustawy, regulaminy itp. Procedury i instrukcje Zarządzenia i komunikaty

Doskonalenie i awans nauczycieli

Nadzór pedagogiczny

Niezbędnik wychowawcy