Kurs hybrydowy, dla uczniów klas trzecich i czwartych Technikum Mechatronicznego, zgodnie z wymaganiami jednostki modułowej 311[50].Z3.01. Dotyczy zagadnień związanych z programowaniem sterowników PLC.